Školicí zdroje

Školicí zdroje

DigComp 2.2

Digitální mediální gramotnost

Digitální mediální gramotnost mládeže: Digitální osobnost a životní styl

Fake News / Deep Fakes

Mediální gramotnost: nad rámec ověřování faktů

Social media bubbles (filter bubbles)

Pochopení algoritmů za sociálními médii

X