Projekt

O projektu

Projekt “Digital media literacy for youth employment and social realisation” (YDML) má za cíl poskytnout smysluplnou podporu pracovníkům s mládeží, kteří se zabývají rozvojem dovedností a kompetencí mladých lidí v oblasti digitální mediální gramotnosti (DML).

Orientace v oceánu různých digitálních nástrojů, obsahu a možnostech je uznáváno jako podstatná výzva pro současnou mládež z hlediska občanství i zaměstnání. Zatímco digitální technologie mohou mladým lidem umožnit vyhledávat a sdílet informace a propojovat se s ostatními, mohou také vytvářet rizika pro jejich bezpečnost, soukromí a pohodu. Dotazníková šetření ukazují, že mladí lidé mají obvykle méně dovedností pro správu digitálních technologií, než se od nich očekává. Nejčastěji jsou pasivními konzumenty obsahu a jen malý počet z nich se aktivně zapojuje do tvorby obsahu či podpory jejich vzdělávání.

V globálním úsilí o zvýšení digitální mediální gramotnosti potřebují studenti i pedagogové podporu, aby si osvojili dovednosti pro bezpečnou navigaci a sebevědomé používání digitálních technologií.

Partneři z 5 zemí (Bulharsko, Česká republika, Itálie, Slovinsko a Jihoafrická republika) se spojili při přípravě výcvikového programu pro pracovníky s mládeží a tvorbě souboru učebních scénářů pro interaktivní vzdělávání DML.

Partneři provedou mezinárodní šetření gramotnosti mladých lidí v oblasti digitálních médií. Výsledky umožní řešit nejvýznamnější nedostatky DML u mladých lidí prostřednictvím vhodného vzdělávacího obsahu. V Jihoafrické republice, České republice a Bulharsku se uskuteční tři mezinárodní workshopy pro mládežnické pracovníky, které umožní mezinárodní spolupráci v problematice projektu.

X