Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Best Education For Design

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Best Education WordPress Theme

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

START A COURSE

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Best Education Into PHP

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

START A COURSE

Zvládnutí navigace a pokroku v oceánu různých digitálních nástrojů, obsahu a možností je uznáváno jako podstatná výzva pro současnou mládež z hlediska občanství a zaměstnání. Zatímco digitální technologie mohou mladým lidem umožnit vyhledávat a sdílet informace a spojovat se s ostatními, mohou také vytvářet rizika pro jejich bezpečnost, soukromí a pohodu. Dotazníková šetření ukazují, že mladí lidé mají méně dovedností pro správu digitálních technologií, než jim obvykle připisují. Nejčastěji jsou pasivními konzumenty obsahu a jen malý počet hlásí, že se zapojují do aktivit, podpory jejich vzdělávání nebo tvorby obsahu.

Podívejte se na video z první mobility YDML v Jižní Africe (březen 2020)

X