Digitální mediální gramotnost ve vztahu k
zaměstnanosti a sociální realizaci mladých lidí

Best Education For Design

Projekt “Digital media literacy for youth employment and social realisation” (YDML)
má za cíl poskytnout smysluplnou podporu pracovníkům s mládeží, kteří se zabývají rozvojem dovedností
a kompetencí mladých lidí v oblasti digitální mediální gramotnosti (DML).

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

ZJISTĚTE VÍCE

Zvládnutí navigace a pokroku v oceánu různých digitálních nástrojů, obsahu a možností je uznáváno jako podstatná výzva pro současnou mládež z hlediska občanství a zaměstnání. Zatímco digitální technologie mohou mladým lidem umožnit vyhledávat a sdílet informace a spojovat se s ostatními, mohou také vytvářet rizika pro jejich bezpečnost, soukromí a pohodu. Dotazníková šetření ukazují, že mladí lidé mají méně dovedností pro správu digitálních technologií, než jim obvykle připisují. Nejčastěji jsou pasivními konzumenty obsahu a jen malý počet hlásí, že se zapojují do aktivit, podpory jejich vzdělávání nebo tvorby obsahu.

Podívejte se na video z první mobility YDML v Jižní Africe (březen 2020)

X