Knihovna

Závěrečná zpráva Komise expertní skupiny o boji proti dezinformacím a podpoře digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy

Tato zpráva shromažďuje hlavní poznatky vytvořené specializovanou skupinou odborníků týkající se výzvy a potenciálními řešeními pro tuto vznikající a komplexní oblast, jakož i jejich předběžné závěry a doporučení. Ačkoli mnoho částí dokumentu…

Pokyny pro učitele a vychovatele v boji proti dezinformacím a podpoře digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a školení

Tyto směrnice nabízejí konkrétní, praktické pokyny pro učitele/pedagogy, jak podporovat digitální gramotnost a jak se vypořádat s dezinformacemi. I když nemusí poskytovat řešení pro všechny problémy, pokyny mají komplexní strukturu vedoucí k…

Learning to swim in the Digital Ocean

This Digital Competence Framework Poster explains the 8 levels of competence of the Digital Competence framework for citizens – DigComp 2.1 in a concise infographic, using the metaphor of Learning to swim…

Digital Competence Framework for Citizens 2.1

The Digital Competence Framework, známý také jako DigComp, nabízí nástroj ke zlepšení digitálních kompetencí občanů. Dnes být digitálně kompetentní znamená, že lidé musí mít kompetence ve všech oblastech DigCompu. Rámec digitálních kompetencí…

The Digital Competence Wheel

Účelem Digital Competence Wheel je poskytnout přehled o tom, které digitální kompetence existují a které by měly být vylepšeny, a také konkrétní inspirace, jak zlepšit nejrelevantnější digitální kompetence. Online nástroj je k…

X