Knihovna

Learning to swim in the Digital Ocean

This Digital Competence Framework Poster explains the 8 levels of competence of the Digital Competence framework for citizens – DigComp 2.1 in a concise infographic, using the metaphor of Learning to swim…

Digital Competence Framework for Citizens 2.1

Evropský rámec pro digitální kompetence, známý také jako DigComp, nabízí nástroj ke zlepšení digitální kompetence občanů. Dnes být digitálně kompetentní znamená, že lidé musí mít kompetence ve všech oblastech DigCompu. Rámec digitálních…

The Digital Competence Wheel

Účelem Digital Competence Wheel je poskytnout přehled o tom, které digitální kompetence existují a které by měly být vylepšeny, a také konkrétní inspirace, jak zlepšit nejrelevantnější digitální kompetence. Online nástroj je k…

X