Обучителни ресурси

Обучителни ресурси

Рамка за дигитална компетентност за гражданите DigComp 2.2

Дигитална медийна грамотност

Дигитална личност и начин на живот

Фалшиви новини / Дигитално манипулирани медии

Медийна грамотност: отвъд проверката на фактите

Балони в социалните медии (филтърни балони)

Разбиране на алгоритмите зад социалните медии

X