Pokyny pro učitele a vychovatele v boji proti dezinformacím a podpoře digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a školení

Tyto směrnice nabízejí konkrétní, praktické pokyny pro učitele/pedagogy, jak podporovat digitální gramotnost a jak se vypořádat s dezinformacemi. I když nemusí poskytovat řešení pro všechny problémy, pokyny mají komplexní strukturu vedoucí k dosažení cílů školení, jako je poskytování vhledu a užitečných znalostí o dynamice a projevech dezinformací, sdílení informací o tom, jak kriticky a zodpovědně používat digitální technologie, poskytování informací o tom, jak mohou být studenti hodnoceni a o jejich kompetencích v oblasti digitální gramotnosti.

Pokyny jsou určeny různým učitelům a vychovatelům, ale primárně pro učitele/vychovatele základních a středních škol.

Pokyny vypracovala Evropská komise s podporou Expertní skupiny pro boj s dezinformacemi a podpora digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a školení.

Stáhnout soubor

X