Smernice za učitelje in vzgojitelje na področjih boja proti dezinformacijam ter spodbujanja digitalne pismenosti

Te smernice ponujajo konkretne, praktične napotke za trenerji in druge izobraževalce o tem, kako spodbujati digitalno pismenost in kako se spopasti z dezinformacijami. 

Čeprav morda ne ponujajo rešitev za vsa vprašanja, imajo smernice celovito strukturo, ki vodi k doseganju ciljev, kot so zagotavljanje vpogleda in uporabnega znanja o dinamiki in pojavnih oblikah dezinformacij, izmenjava informacij o tem, kako kritično in odgovorno uporabljati digitalne tehnologije ter zagotavljanje vpogleda v to, kako je mogoče ocenjevati kompetence udeležencev na področju digitalne pismenosti.

Smernice so namenjene različnim izobraževalcem, predvsem pa so namenjene osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem.

Smernice je pripravila Evropska komisija ob podpori strokovne skupine za boj proti dezinformacijam in spodbujanju digitalne pismenosti z izobraževanjem in usposabljanjem.

Prenesi datoteko

X