Насоки за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на дигиталната грамотност чрез образование и обучение

Тези насоки предлагат конкретни, практически насоки за учители/възпитатели как да насърчават дигиталната грамотност и как да се справят с дезинформацията. Въпреки че може да не предоставят решения на всички проблеми, насоките имат цялостна структура, водеща към постигане на целите на обучението, като предоставяне на полезни знания за динамиката и проявите на дезинформация, споделяне на информация за това как да се използват цифровите технологии критично и отговорно, представяне как учениците могат да бъдат оценявани по отношение на техните компетенции в областта на дигиталната грамотност.

Насоките са предназначени за различни учители и възпитатели, но предимно за тези в началните и средните училища.

Насоките са разработени от Европейската комисия с подкрепата на Експертната група за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение.

Свали файл

X