The Digital Competence Wheel

Účelem Digital Competence Wheel je poskytnout přehled o tom, které digitální kompetence existují a které by měly být vylepšeny, a také konkrétní inspirace, jak zlepšit nejrelevantnější digitální kompetence.

Online nástroj je k dispozici na adrese https://digital-competence.eu/ pro každého, kdo by chtěl projít autoevaluací a vytvořit si vlastní osobní Digital Competence Wheel. Tento nástroj obsahuje řadu otázek, které pomáhají identifikovat osobní silné a slabé stránky pochopení digitálního obsahu, které jsou hodnoceny na 7 hvězdičkovém měřítku.

Digital Competence Wheel vyvinulo Center for Digital Dannelse, které se digitalizací a digitálnímu vzdělávání věnuje od roku 2009.

The Digital Competence Wheel bylo vyvinuto díky velkému výzkumnému projektu EU DIGCOMP, který vznikl pro podporu začleňování digitálních kompetencí Evropským parlamentem jako jedné z osmi klíčových kompetencí pro celoživotní učení.

 

See more

X