Digital Competence Framework for Citizens 2.1

Evropský rámec pro digitální kompetence, známý také jako DigComp, nabízí nástroj ke zlepšení digitální kompetence občanů. Dnes být digitálně kompetentní znamená, že lidé musí mít kompetence ve všech oblastech DigCompu.

Rámec digitálních kompetencí může pomoci při autoevaluaci, stanovení učebních cílů, identifikaci příležitostí ke vzdělávání a usnadnění hledání zaměstnání.

Zpráva s názvem DigComp 2.0, poprvé publikovaná v roce 2013, představuje seznam 21 kompetencí. Zaměřuje se na koncepční referenční model, novou slovní zásobu a zjednodušené deskriptory a stala se referencí pro mnoho iniciativ v oblasti digitálních kompetencí na evropské úrovni i na úrovni členských států.

DigComp 2.1 (ke stažení zde) je dalším vývojovým rámcem digitálních kompetencí pro občany. Na základě referenčního koncepčního modelu zveřejněného v DigCompu 2.0 nyní představuje nejnovější verzi rámce digitálních kompetencí pro občany (aktualizovanou v letech 2016 a 2018) plus vysvětlení 8 úrovní znalostí a nových příkladů použití.

 

Download file

X