Závěrečná zpráva Komise expertní skupiny o boji proti dezinformacím a podpoře digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy

Tato zpráva shromažďuje hlavní poznatky vytvořené specializovanou skupinou odborníků týkající se výzvy a potenciálními řešeními pro tuto vznikající a komplexní oblast, jakož i jejich předběžné závěry a doporučení. Ačkoli mnoho částí dokumentu může být užitečných jako samostatný přehled oboru, je primárně určen jako klíčový zdroj a podklad pro rozvoj učitelů a vychovatelů. Cílové publikum této zprávy jsou tvůrci politik na úrovni EU, národní a regionální úrovně, občanská společnost, akademická obec, vzdělávací a školící komunita a zainteresovaní občané.

Stáhnout soubor

X