Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Best Education For Design

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Best Education WordPress Theme

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

START A COURSE

Digital media literacy for youth employment
and social realisation

Best Education Into PHP

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

START A COURSE

Obvladati navigacijo in napredovati skozi ocean različnih digitalnih orodij, vsebin in odločitev je za mlade danes v smislu državljanstva in zaposlitve priznano kot velik izziv. Digitalna tehnologija lahko mladim omogoči iskanje in izmenjavo informacij ter povezovanje z drugimi, hkrati pa lahko ogrozi njihovo varnost, zasebnost in dobro počutje. Raziskave kažejo, da imajo mladi manj veščin za upravljanje digitalnih tehnologij, kot jim to običajno pripišemo. Najpogosteje so pasivni potrošniki vsebin in le malo jih poroča, da se tudi vključijo v dejavnosti, da podpirajo svoje izobraževanje ali da vsebine ustvarjajo.

Oglejte si video s prve mobilnosti YDML v Južni Afriki (marec 2020)

X