Digitalna medijska pismenost za zaposlovanje
in družbeno realizacijo mladih

Best Education For Design

Namen projekta Digitalna medijska pismenost za zaposlovanje in družbeno realizacijo mladih (YDML)
je zagotoviti podporo mladinskim delavcem, ki se ukvarjajo z razvojem veščin in kompetenc mladih
na področju digitalne medijske pismenosti.

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

NAUČI SE VEČ

Obvladati navigacijo in napredovati skozi ocean različnih digitalnih orodij, vsebin in odločitev je za mlade danes v smislu državljanstva in zaposlitve priznano kot velik izziv. Digitalna tehnologija lahko mladim omogoči iskanje in izmenjavo informacij ter povezovanje z drugimi, hkrati pa lahko ogrozi njihovo varnost, zasebnost in dobro počutje. Raziskave kažejo, da imajo mladi manj veščin za upravljanje digitalnih tehnologij, kot jim to običajno pripišemo. Najpogosteje so pasivni potrošniki vsebin in le malo jih poroča, da se tudi vključijo v dejavnosti, da podpirajo svoje izobraževanje ali da vsebine ustvarjajo.

Oglejte si video s prve mobilnosti YDML v Južni Afriki (marec 2020)

X