Дигитална медийна грамотност за
младежка заетост и социална реализация

Best Education For Design

Проектът „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“ (YDML)
има за цел да осигури подкрепа на младежките работници, които се ангажират с развиване на уменията
и компетентностите на младежите в областта на цифровата медийна грамотност.

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Best Education WordPress Theme

Best Education WordPress Theme

Emply dummy text of the printing and typesetting industry orem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever sinceprinting and typesetting industry.

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

START A COURSE

Best Education with YDML

Best Education Into PHP

Emply dummy text of the printing and typesetting industry orem Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever sinceprinting and typesetting industry.

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

START A COURSE

Навигацията в океана от различни цифрови инструменти, съдържание и разнообразни избори е съществено предизвикателство за съвременната младеж в редица отношения, включително за социалното включване и заетостта. Макар цифровите технологии да дават възможност на младите хора да търсят и споделят информация и да се свързват един с друг, те също така представляват риск за тяхната безопасност, сигурност и благополучие. Проучванията показват, че младите хора имат по-малко умения за работа с цифровите технологии, отколкото обикновено се вярва. Най-често те са пасивни потребители на съдържание и само малък брой отчитат, че ги ползват за нуждите на образованието си или за създаване на съдържание.

Гледайте видеоклипа от първата YDML мобилност в Южна Африка (март 2020 г.)

X