Дигитална медийна грамотност за
младежка заетост и социална реализация

Best Education For Design

Проектът „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“ (YDML)
има за цел да осигури подкрепа на младежките работници, които се ангажират с развиване на уменията
и компетентностите на младежите в областта на цифровата медийна грамотност.

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Навигацията в океана от различни цифрови инструменти, съдържание и разнообразни избори е съществено предизвикателство за съвременната младеж в редица отношения, включително за социалното включване и заетостта. Макар цифровите технологии да дават възможност на младите хора да търсят и споделят информация и да се свързват един с друг, те също така представляват риск за тяхната безопасност, сигурност и благополучие. Проучванията показват, че младите хора имат по-малко умения за работа с цифровите технологии, отколкото обикновено се вярва. Най-често те са пасивни потребители на съдържание и само малък брой отчитат, че ги ползват за нуждите на образованието си или за създаване на съдържание.

Гледайте видеоклипа от първата YDML мобилност в Южна Африка (март 2020 г.)

X