Digitale mediageletterdheid vir die werk van
die jeug en sosiale verwesenliking

Best Education For Design

Digitale mediageletterdheid vir die werk van
die jeug en sosiale verwesenliking

Digitale mediageletterdheid vir die werk van
die jeug en sosiale verwesenliking

Best Education WordPress Theme

Digitale mediageletterdheid vir die werk van
die jeug en sosiale verwesenliking

START A COURSE

Digitale mediageletterdheid vir die werk van
die jeug en sosiale verwesenliking

Best Education Into PHP

Rimply dummy text of the printing and typesetting industry
lorem Ipsum has been the industry's standard

START A COURSE

Die bemeestering van navigasie en vooruitgang deur die oseaan van verskeie digitale hulpmiddels, inhoud en keuses word erken as ‘n wesenlike uitdaging vir die hedendaagse jeug in terme van burgerskap en indiensneming. Terwyl digitale tegnologie jongmense in staat kan stel om inligting te soek en te deel en met ander kontak te maak, kan dit ook risiko’s vir hul veiligheid, privaatheid en welstand skep. Navrae toon dat jongmense minder vaardighede het om digitale tegnologieë te bestuur as wat gewoonlik aan hulle gekrediteer word. Dikwels is hulle passiewe verbruikers van inhoud en net ‘n klein aantal meld dat hulle betrokke raak by aktiwiteite, wat hul opvoeding of inhoudskepping ondersteun.

Kyk na die video van die eerste YDML-mobiliteit in Suid-Afrika (Maart 2020)

X