Končno poročilo strokovne skupine Komisije za boj proti dezinformacijam in spodbujanje digitalne pismenosti z izobraževanjem in usposabljanjem

Poročilo združuje glavna spoznanja, ki jih je pripravila posebna strokovna skupina v zvezi z izzivih in možnih rešitvah na tem nastajajočem in zapletenem področju, pa tudi njihove okvirne sklepe in priporočila. 

Čeprav so številni deli dokumenta lahko koristni kot samostojen pregled področja, je namenjen predvsem kot ključni vir in temeljni dokument za razvoj smernic za učitelje, kar je drugi in končni rezultat strokovne skupine. 

Namenjeno je oblikovalcem politik na ravni EU, na nacionalni in regionalni ravni, civilni družba, akademski sferi, izobraževalcem in Trenerjem ter zainteresirani javnosti.

Prenesi datoteko

X