Umbiko wokugcina weqembu lochwepheshe beKhomishana mayelana nokubhekana nokungabi nalwazi kanye nokukhuthaza ukufunda nokubhala kwedijithali ngemfundo nokuqeqeshwa

Umbiko uletha ndawonye ulwazi olubalulekile olukhiqizwe IQembu Lochwepheshe Lekhomishini ezinikezele mayelana nezinselele kanye nezixazululo ezingaba khona zalo mkhakha osafufusa noyinkimbinkimbi, kanye iziphetho zabo ezingalindelekile kanye nezincomo. Nakuba izingxenye eziningi zombhalo zingase zibe usizo njengombono ozimele wodwa womkhakha, ngokuyinhloko uhloswe ngawo njengomthombo oyinhloko kanye nephepha lesizinda sokuthuthukiswa kwemihlahlandlela yothisha nothisha, umphumela wesibili nowokugcina weQembu Lochwepheshe. Izithameli eziqondiswe kulo mbiko ngabakhi benqubomgomo e-EU, amazinga kazwelonke nawesifunda, izinhlangano zomphakathi, izifundiswa, umphakathi wezemfundo nokuqeqeshwa kanye nezakhamuzi ezinentshisekelo.

Landa ifayela

X