O projektu

O projektu

Namen projekta Digitalna medijska pismenost za zaposlovanje in družbeno realizacijo mladih (YDML) je zagotoviti podporo mladinskim delavcem, ki se ukvarjajo z razvojem veščin in kompetenc mladih na področju digitalne medijske pismenosti.

Obvladati navigacijo in napredovati skozi ocean različnih digitalnih orodij, vsebin in odločitev je za mlade danes v smislu državljanstva in zaposlitve priznano kot velik izziv. Digitalna tehnologija lahko mladim omogoči iskanje in izmenjavo informacij ter povezovanje z drugimi, hkrati pa lahko ogrozi njihovo varnost, zasebnost in dobro počutje. Raziskave kažejo, da imajo mladi manj veščin za upravljanje digitalnih tehnologij, kot jim to običajno pripišemo. Najpogosteje so pasivni potrošniki vsebin in le malo jih poroča, da se tudi vključijo v dejavnosti, da podpirajo svoje izobraževanje ali da vsebine ustvarjajo.

V globalnem prizadevanju za večjo pismenost digitalnih medijev tako učenci kot učitelji potrebujejo podporo pri usvajanju veščin za varno navigacijo in samozavestno uporabo digitalnih tehnologij.

Partnerji iz petih držav (Bolgarija, Češka, Italija, Slovenija in Južna Afrika) smo združili moči pri pripravi programa za usposabljanje mladinskih delavcev in nabora učnih scenarijev za interaktivne učne izkušnje na področju digitalne medijske pismenosti.

Izvedli bomo mednarodno raziskavo s področja digitalne medijske pismenosti med mladimi. Rezultati le-te bodo omogočili z ustreznimi učnimi vsebinami odpraviti najpomembnejše pomanjkljivosti s področja digitalne medijske pismenosti pri mladih. Da bi omogočili mednarodno sodelovanje pri reševanju problematike, ki jo izpostavlja projekt, bodo potekale tri mednarodne mobilnosti za mladinske delavce, in sicer v Južni Afriki, na Češkem in v Bolgariji.

X