Kolo digitalnih kompetenc

Namen kolesa digitalnih kompetenc je omogočiti pregled, katere digitalne kompetence obstajajo in jih je treba krepiti, ter ponuditi navdih, kako okrepiti najrelevantnejše med njimi. Orodje je na voljo na spletni strani https://digital-competence.eu/ in je namenjeno vsem, ki bi radi opravili samoevalvacijo ter ustvarili lastno kolo digitalnih kompetenc. Orodje vsebuje vrsto vprašanj, s katerimi vas podprejo pri prepoznavanju osebnih digitalnih prednosti in slabosti. Na le-te odgovarjate preko pozicioniranja na 7-stopenjski lestvici.

Kolo digitalnih kompetenc je razvila organizacija Center for Digital Dannelse, ki se od leta 2009 ukvarja z digitalizacijo in digitalnim izobraževanjem. Kolo digitalnih kompetenc teoretično temelji na pomembnem raziskovalnem projektu Evropske unije DIGCOMP, ki bazira na odločitvi Evropskega parlamenta, da vključi digitalno kompetenco kot eno od osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja.

 

See more

X