Okvir digitalnih kompetenc za državljane 2.1

Evropski okvir digitalnih kompetenc, znan tudi kot DigComp, ponuja orodje za izboljšanje digitalne pismenosti državljanov. Biti digitalno kompetenten pomeni, da morajo ljudje imeti razvite kompetence na vseh področjih DigCompa.

Okvir digitalnih kompetenc lahko pomaga pri samoevalvaciji, postavljanju učnih ciljev, prepoznavanju priložnosti za izobraževanje ter podpori pri iskanju zaposlitve.

Poročilo DigComp 2.0, ki je bilo prvič objavljeno leta 2013, predstavlja seznam 21 kompetenc. Osredotoča se na konceptualni referenčni model, novo besedišče in poenostavljene deskriptorje ter je postal referenčna točka za številne pobude za krepitev digitalne pismenosti tako na evropski kot na ravni držav članic.

DigComp 2.1 (tukaj na voljo za prenos) je rezultat nadaljnjega razvoja okvirja digitalnih kompetenc za državljane. Vključuje najnovejšo različico Okvirja digitalnih kompetenc za državljane (posodobljeno v letih 2016 in 2018), ki temelji na referenčnem modelu, objavljenem v DigComp 2.0, razlago o 8 stopnjah znanja ter nove primere uporabe.

 

PRENESI/PRENOS

X