Setkání vzdělávacích komunit v Jihoafrické republice

  • 05.03.2020 - 08:30
  • Jižní Afrika

Během první mobility projektu YDML v Kapském Městě se účastníci těšili s velkým vzrušením na plánované návštěvy školy. Byli obzvláště zvědaví na setkání s učiteli a studenty ze Stellenbosch High School a na diskusi o digitální gramotnosti a výběru školy a povolání mladých lidí.

Návštěva školy byla úžasná. Pro nás Evropany bylo všechno povědomé a exotické zároveň.

Stellenbosch High School byla založena v roce 1978 jako technická škola zaměřená na obchod. Od roku 1992 byla otevřena studentům všech ras (po skončení apartheidu). V prvním desetiletí nového tisíciletí byla škola označena za jednu z nejlepších škol v Jihoafrické republice. Škola má v současné době přibližně 620 studentů a 35 učitelů v pedagogickém sboru. Staré a nové  ve školní budově harmonicky koexistuje. V každé místnosti s počítačem a projektorem, kde stále probíhá proces učení, ale dominuje také symbol dnešní globální hrozby zdraví – buňka viru korony – podivnou náhodou na zdi jedné ze zrekonstruovaných a plně vybavených vědeckých laboratoří.

Dospívající studenti byli skromní a sebevědomě a svobodně komunikovali. Řekli nám, jak (a proč) se rozhodli studovat na Stellenbosch High School, ukázali nám své virtuální učebny Google, podělili se o své sny a ambice do budoucna.

Skutečný objev dne však přinesla naše návštěva základní školy v Klapmuts. Sídlí v extrémně chudé oblasti, jen asi 40 km od Kapského Města. Všichni žáci Klapmuts Primary dostávají ve škole jídlo, pro některé z nich je to jejich jediné jídlo dne. Téměř 83% žáků školy pochází z rodin, které dostávají sociální podporu. 43 učitelů, kteří v současné době ve škole pracují, vzdělává přibližně 1 540 žáků. Ještě před 10 lety byly školní učebny v azbestových budovách! Současná nová dvoupatrová budova má prostorné učebny, knihovnu a mediální centrum a poskytuje místním dětem bezpečný prostor pro učení a hraní.

Tato škola je citlivá na potřeby komunity a cítí závazek ji sloužit a zlepšovat ji. Vize školy je „Prolomit kruh chudoby tím, že žákům dáme nástroje konkurovat na globální úrovni“ a učitelé jsou odhodláni to uskutečnit. Během našich diskuzí učitelé otevřeně sdíleli, že docela často musí čelit emocionálním traumatům svých žáků a jejich školní den často začíná útěchou, spíše než přímočarým učením.

To vše však nebrání mladým žákům ze základní školy Klapmuts zvládnout dovednosti 21. století, létat s drony a vyhrávat soutěže. Nesnižuje to ani důvěru zaměstnanců školy v to, že možná právě teď v jejich škole studuje příští Nelson Mandela.

Návštěva proběhla několik dní před vypuknutím pandemie, takže výukové a studijní postupy podporované technologiemi, které předváděli studenti střední školy Stellenbosch, byly součástí jejich pravidelné výuky.

EVENT INFO :

  • Start Date:05.03.2020
  • Start Time:08:30
  • End Date:05.03.2020
  • End Time:17:00
  • Location:Jižní Afrika
  • Website:http://example.com/
X