Praha hostila druhé školení v DML

  • 13.06.2022 - 09:30
  • Praha, Česká republika

Оdborníci projektu z pěti partnerských zemí spojili své nadšení a inspiraci na druhé mezinárodní školicí mobilitě YDML, která se konala v Praze v České republice mezi 13. a 17. červnem 2022.

Semináře se konaly ve Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu (SSPS), která se specializuje na informační technologie, kybernetickou bezpečnost, robotiku, internet věcí, multimédia a další moderní obory.

Cílem školení bylo poskytnout školitelům příležitost otestovat různé scénáře do výuky v oblasti digitální mediální gramotnosti s mladými lidmi. Aby se tak stalo, proběhlo několik paralelních workshopů se studenty SSPS. Bulharská školitelka Svetoslava Shishinyova seznámila studenty s tím, co se děje se soukromím při hraní online her a jak najít spolehlivé zdroje informací a dát jim za pravdu při tvorbě cestovního průvodce. Italský trenér Stefano Commi z AFP Patronato San Vincenzo provedl poutavé sezení, při kterém demonstroval, v rámci tématu ověřování faktů jak stereotypy ovlivňují naši reprezentaci reality. Themba Skosana, Marinus van Wyk a Nontokozo Thango z Jižní Afriky představili dynamické a promyšlené sezení o tom, jak technologie ovlivňují mezilidskou interakci a jak sociální média ovlivňují duševní zdraví. Slovinští školitelé Sabina Belc, Neja Tekavec, Kaja Koražija a Sara Rožman Atelšek ze Socialna Academija měli jiný přístup. Rozhodli se používat méně technologií a zapojovat studenty do diskusí a týmové práce, a to na témata echo komor a síla sociálních médií v politice. Český trenér Lukáš Vrba představil téma IoT.

Zpětná vazba od studentů byla vcelku pozitivní – naučili se nové věci. Rádi by takových workshopů měli ve svých školních osnovách více. Bavilo je neformálně komunikovat s lektory a diskutovat o tématech, která běžně v hodinách neprobírají.

Kromě kvalitního vzdělání, které studenti získávají na Smíchově, je dalším důvodem výběru školy možnost být aktivní součástí chodu školy. Tři studenti-průvodci ukázali lektorům různé školní laboratoře a oddělení. Hosté viděli laboratoř VR, makerspace, laboratoř kybernetické bezpečnosti, mediální dům a úžasné start-up centrum s workshopy a coworkingovým prostorem, kde mohou studenti společně s profesionály pracovat na různých projektech.

Setkání partnerů projektu vykreslilo perspektivu projektu a zahájilo přípravu na nadcházející třetí a poslední mobilitu v Plovdivu v Bulharsku v září.

EVENT INFO :

  • Start Date:13.06.2022
  • Start Time:09:30
  • End Date:17.06.2022
  • End Time:18:30
  • Location:Praha, Česká republika
X