Kategorie: Creating content

Vytvořte vlastní digitální ekosystém

Vytvořte vlastní digitální ekosystém

V tomto scénáři žáci sami nebo rozděleni do malých skupin, vytvoří svou vlastní reprezentaci digitálních prostorů s využitím rostlinných ekosystémů […]

IoT – IQRF technologie

IoT – IQRF technologie

Hlavním cílem této lekce je seznámení studentů s IoT a IQRF. Cílem je naučit je technologii IQRF využívat na základní […]

Poznejte svou digitální stopu

Poznejte svou digitální stopu

Studenti budou přemýšlet o akcích, které provádějí online, a vytvoří si vizuální obraz své digitální stopy. Pochopí, že jejich činy […]

Digitální cestovní průvodce

Digitální cestovní průvodce

Během této lekce účastníci ve skupinách vytvoří digitálního cestovního průvodce pro každou z partnerských zemí YDML Erasmus + (a zahrnou […]

Digitální ekologie

Digitální ekologie

V této aktivitě studenti hledají a zkoumají různé problémy životního prostředí a rozvíjejí svoje vyhledávací a výzkumné dovedností a identifikují […]

3D modelování a 3D tisk

3D modelování a 3D tisk

Hlavním cílem těchto lekcí je seznámit studenty s bitmapovou a vektorovou grafikou. Cílem je naučit je pracovat s 2D a […]

X