Tag: 15+

Vytvořte vlastní digitální ekosystém

Vytvořte vlastní digitální ekosystém

V tomto scénáři žáci sami nebo rozděleni do malých skupin, vytvoří svou vlastní reprezentaci digitálních prostorů s využitím rostlinných ekosystémů […]

Internet: Přístup a cenzura

Internet: Přístup a cenzura

O čem je tato lekce: 1. Výzvy s přístupem na internet 2. Kdo kontroluje informace, ke kterým přistupujeme / cenzura […]

Kyberšikana

Kyberšikana

O čem je tato lekce: 1. Dopad kyberšikany mezi teenagery 2. Příčiny kyberšikany 3. Zmírnění kyberšikany

Fake News/ Deep Fakes

Fake News/ Deep Fakes

Hlavním cílem těchto lekcí je seznámení studentů s Fake News a Deep Fakes, naučit je správnému algoritmu, jak rozpoznávat pravdu […]

IoT – IQRF technologie

IoT – IQRF technologie

Hlavním cílem této lekce je seznámení studentů s IoT a IQRF. Cílem je naučit je technologii IQRF využívat na základní […]

X