Category: Kritična presoja informacij & viri

Spoznaj svoj digitalni odtis

Spoznaj svoj digitalni odtis

Udeleženci razmislijo o dejanjih, ki jih izvajajo na spletu, in ustvarili vizualno sliko svojega digitalnega odtisa. Razumejo, da njihova dejanja […]

Spletno nasilje

Spletno nasilje

Ta lekcija govori o: ● vplivih spletnega nadlegovanja med mladimi, ● vzrokih za spletno nasilje, ● zmanjševanju posledic nadlegovanja v […]

Razumevanje povezav in mej

Razumevanje povezav in mej

Ta delavnica je namenjena boljšemu razumevanju algoritmov, kako ti delujejo in na kakšen način vplivajo na digitalno in družabno življenje […]

Percepcija in preverjanje dejstev

Percepcija in preverjanje dejstev

Pri Percepciji in preverjanju dejstev udeleženci sodelujejo pri dejavnostih in igrah, s katerimi želijo bolje razumeti, kako naš um oblikuje […]

Navidezne korelacije in resničnost

Navidezne korelacije in resničnost

Namen tega scenarija je z metaforo navidezne korelacije uporabnike naučiti, kako lahko nekatere pripovedi temeljijo na lažnih povezavah in kako […]

X