Category: Critical assessment of information & sources

Verstaan skakels en grense

Verstaan skakels en grense

Hierdie scenario het die doel om die begrip te verbeter van wat ‘n algoritme is, hoe dit werk, op watter […]

Feitekontrole en persepsie

Feitekontrole en persepsie

By persepsie- en feitekontrolering is die studente betrokke by aktiwiteite en speletjies wat daarop gemik is om hulle beter te […]

Digitale Verslawings

Digitale Verslawings

Die les gaan oor: ● Bewusmaking onder studente oor digitale verslawings ● Die impak van digitale verslawings op die jeug […]

Kuberafknouery

Kuberafknouery

Die les handel oor: 1. Die impak van Kuberafknouery onder tieners 2. Die oorsake van Kuberafknouery 3. Versagtende kuberafknouery

X