Финален доклад на експертната група на Комисията за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Докладът обединява основните прозрения, направени от експертна група на Европейската Комисия относно както предизвикателствата, така и потенциалните решения за тази нововъзникваща и сложна област на дезинформацията, както и техните ориентировъчни заключения и препоръки. Въпреки че много части от документа могат да бъдат полезни като самостоятелен преглед на областта, той е предназначен предимно като ключов ресурс и фонов документ за разработването на насоки за учители и възпитатели, вторият и последен продукт от Експертната група. Целевата аудитория на доклада са политиците на ЕС на национално и регионално ниво, гражданското общество, академичните среди, образователната общност и заинтересовани граждани.

Свали файл

X