Category: Критична оценка на информацията и източници

Интернет: достъп и цензура

Интернет: достъп и цензура

Урокът е за: 1. Предизвикателства свързани с достъпа до интернет 2. Кой контролира информацията, до която имаме достъп (интернет цензура)? […]

Кибертормоз

Кибертормоз

Урокът е за: 1. Въздействието на кибертормоза сред тийнейджърите 2. Причините за кибертормоза 3. Смекчаване на кибертормоза

Как работи пропагандата?

Как работи пропагандата?

Чрез семинара участниците ще се научат как да идентифицират (политическа) манипулация във визуални и текстови изображения.

X