Рамка за дигитална компетентност за гражданите 2.1

Европейската рамка DigComp, предлага инструмент за подобряване на дигиталната компетентност на гражданите. Публикуваният за първи път през 2013 г. документ, представя списък с 21 умения в областта на дигиталната компетентност. Той представи концептуален референтен модел, речник и дескриптори, и се превърна в референция за много инициативи за дигитална компетентност, както на европейско ниво, така и в отделните страни-членки на ЕС.

DigComp 2.1 (документът е достъпен тук за изтегляне) е актуализирана версия на Рамката за дигитална компетентност за гражданите. Въз основа на концептуалния модел, публикуван в DigComp 2.0, новата версия представя Рамката след актуализирането й през 2016 и 2018 г. с добавени 8 нива на владеене и нови примери.

 

ИЗТЕГЛИ

X