Колело на дигиталната компетентност

Целта на колелото на дигиталната компетентност е да предостави информация на гражданите за нивото на техните дигитални познания и умения, както и препоръки за усъвършенстването им и конкретни съвети как това може да стане.

Онлайн инструментът е достъпен на адрес: https://digital-competence.eu/ за всеки, който би искал да си направи тест и да получи свое лично колело за дигитални компетентност. Инструментът съдържа поредица от въпроси, които помагат за самооценка по 7-степенна скала.

Колелото за дигитална компетентност е разработено от Центъра за дигитални данни, който се занимава с цифровизация и цифрово образование от 2009 г.

Инструментът стъпва върху големия изследователски проект DigComp, финансиран от ЕК, който развива в детайли характеристиките на дигиталната компетентност като една от осемте ключови компетентности за учене през целия живот.

 

Виж повече

X