Tag: 12+

Интернет: достъп и цензура

Интернет: достъп и цензура

Урокът е за: 1. Предизвикателства свързани с достъпа до интернет 2. Кой контролира информацията, до която имаме достъп (интернет цензура)? […]

Кибертормоз

Кибертормоз

Урокът е за: 1. Въздействието на кибертормоза сред тийнейджърите 2. Причините за кибертормоза 3. Смекчаване на кибертормоза

Дигитален пътеводител

Дигитален пътеводител

В този урок обучаемите създават дигитален пътеводител за всяка от страните партньори на YDML Еразъм + (с конкретна информация за […]

Игра с личните данни

Игра с личните данни

В този урок обучаемите се запознават с идеята, че техните игрови преживявания могат да компрометират личната им информация. Участниците обмислят […]

X