Категория на изследванията: Доклади

Финален доклад на експертната група на Комисията за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Докладът обединява основните прозрения, направени от експертна група на Европейската Комисия относно както предизвикателствата, така и потенциалните решения за тази […]

Насоки за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на дигиталната грамотност чрез образование и обучение

Тези насоки предлагат конкретни, практически насоки за учители/възпитатели как да насърчават дигиталната грамотност и как да се справят с дезинформацията. […]

X