Библиотека

Learning to swim in the Digital Ocean

This Digital Competence Framework Poster explains the 8 levels of competence of the Digital Competence framework for citizens – DigComp 2.1 in a concise infographic, using the metaphor of Learning to swim…

Рамка за дигитална компетентност за гражданите 2.1

Европейската рамка DigComp, предлага инструмент за подобряване на дигиталната компетентност на гражданите. Публикуваният за първи път през 2013 г. документ, представя списък с 21 умения в областта на дигиталната компетентност. Той представи…

Колело на дигиталната компетентност

Целта на колелото на дигиталната компетентност е да предостави информация на гражданите за нивото на техните дигитални познания и умения, както и препоръки за усъвършенстването им и конкретни съвети как това може…

X