Библиотека

Етични насоки относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и данни при преподаване и учене

Настоящите етични насоки относно използването на ИИ и данни при преподаване и учене имат за цел да се помогне на преподавателите да разберат потенциала, който приложенията на ИИ и използването на данни…

Финален доклад на експертната група на Комисията за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Докладът обединява основните прозрения, направени от експертна група на Европейската Комисия относно както предизвикателствата, така и потенциалните решения за тази нововъзникваща и сложна област на дезинформацията, както и техните ориентировъчни заключения и…

Насоки за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на дигиталната грамотност чрез образование и обучение

Тези насоки предлагат конкретни, практически насоки за учители/възпитатели как да насърчават дигиталната грамотност и как да се справят с дезинформацията. Въпреки че може да не предоставят решения на всички проблеми, насоките имат…

Да се научим да плуваме в дигиталния океан

Този постер на Рамката за дигитална компетентност обяснява 8-те нива на компетентност на рамката за цифрова компетентност за гражданите – DigComp 2.1 в кратка инфографика, използвайки метафората да се научим да плуваме…

Рамка за дигитална компетентност за гражданите 2.1

Европейската рамка DigComp, предлага инструмент за подобряване на дигиталната компетентност на гражданите. Публикуваният за първи път през 2013 г. документ, представя списък с 21 умения в областта на дигиталната компетентност. Той представи…

Колело на дигиталната компетентност

Целта на колелото на дигиталната компетентност е да предостави информация на гражданите за нивото на техните дигитални познания и умения, както и препоръки за усъвършенстването им и конкретни съвети как това може…

X