YDML Мобилност в Прага

През юни 2022 г. в Прага младежки работници си сътрудничат в следващата си мобилност в рамките на проекта „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“ (YDML).

Това кратко видео отразява някои от най-вълнуващите моменти от посещението в Чехия.

X