Етични насоки относно използването на изкуствен интелект (ИИ) и данни при преподаване и учене

Настоящите етични насоки относно използването на ИИ и данни при преподаване и учене имат за цел да се помогне на преподавателите да разберат потенциала, който приложенията на ИИ и използването на данни могат да имат в образованието, и да се повиши осведомеността за възможните рискове. Така те ще могат да се ангажират положително, критично и етично със системите с ИИ и да реализират пълния им потенциал.

 

Сваляне на файл

X