Уъркшоп по проекта YDML в София

  • 07.12.2019 - 09:30
  • България

В сътрудничество с Коалицията за медийна грамотност

На 7 декември 2019 г. в София (България) се проведе работен семинар за обмен на добри практики в областта на медийната грамотност. Семинарът беше организиран в сътрудничество с Коалицията за медийна грамотност, член на която е Сдружение “Център за творческо обучение”. 20 журналисти, преподаватели и представители на НПО взеха участие в семинара. Те представиха проекти и инициативи, в които участват, и обсъдиха възможностите за обмен на добри практики и по-нататъшно сътрудничество.

На събитието присъства заместник-министърът на образованието и науката – г-жа Таня Михайлова, която го откри с кратка реч за значението на образованието

 

EVENT INFO :

  • Start Date:07.12.2019
  • Start Time:09:30
  • End Date:07.12.2019
  • End Time:18:30
  • Number of Participants:20
  • Location:България
X