Мобилност в Южна Африка

Мобилност в Южна Африка

От 2 до 6 март 2020 г. в Кейптаун (Южна Африка) младежки работници от 4 държави се включиха в първата мобилност в рамките на проекта „Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация“ (YDML).

Това кратко видео отразява някои от най-вълнуващите моменти от посещението в Южна Африка.

Настъпващата криза с пандемия COVID-19 хвърли сянка върху срещата – екипът на италианския партньор в проекта не можа да присъства на събитието. Вземайки предвид епидемичната обстановка в Северна Италия, екипът от AFP Patronato San Vincenzo отмени пътуването си и реши да се присъедини към работните сесии онлайн.

X